GIỚI THIỆU

Thánh Albertô và Luật Nguyên Thủy của Dòng Cát Minh (17/09)

Thánh Albertô, Thượng Phụ Thành Giêrusalem #Bánh cho đời: Mt 20, 25-28 Phụng Vụ Lời [...]

MỜI THAM GIA BUỔI TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 12 – DÒNG CÁT MINH TÊRÊXA (OCD)

THÔNG BÁO  Dòng Nam Cát Minh Têrêxa (OCD) xin mời các bạn nam thanh niên công giáo [...]

Mẹ thánh Têrêxa Avila – Đấng sáng lập dòng Cát Minh Têrêxa

Mẹ Thánh Têrêxa Avila- Đấng Sáng Lập Dòng Têrêxa de Cepeda y Ahumada sinh tại [...]

Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, thường được gọi là [...]

Thánh Albert- Thượng phụ Giêrusalem

Thánh Albert, Thượng phụ  Giêrusalem[1] Thánh Albert thành Giêrusalem là một người Itaty. Ngài là [...]

1 Comment

Đời Sống Cầu Nguyện Trong Dòng Cát Minh

Đời Sống Cầu Nguyện Trong Dòng Cát Minh Linh đạo Dòng Cát Minh được bắt [...]

Tiên tri Êlia

ÊLIA – VỊ NGÔN SỨ BỐC LỬA Tiên tri Êlia xuất hiện trong Kinh thánh [...]

Đức Mẹ Núi Cát Minh

Đức Mẹ Núi Cát Minh và Áo Đức Bà             [...]

Huy hiệu dòng Cát Minh Cải Tổ

Nhìn toàn diện, chúng ta thấy có hai màu trắng và nâu. Những nét biểu [...]

Đôi lời giới thiệu

Trong Hội Thánh, một trong những trung tâm đào tạo giúp người ta đạt được [...]