Thơ

Theo Mẹ lên Đền Thánh

THEO MẸ LÊN ĐỀN THÁNH Xưa kia khi lên ba tuổi Maria đã theo Song [...]

LỜI TRẦN TÌNH CỦA MÙA VỌNG

MÙA MONG – NGÀY ĐỢI – GIỜ CHỜ +++ Anh ơi! Mùa Vọng năm nay [...]

Thi ca “Giấc Mộng” – Anna Vân Anh

GIẤC MỘNG ~~~ Thinh lặng để thấy trong ta có sự tự do của một [...]

Thời gian-M.T.C

Thời gian Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc Thời gian trôi mất ai ngờ qua [...]

Cây cỏ – M.T.C

Cây Cỏ Bần than bé nhỏ, yếu mềm, Cỏ cây non nớt, chẳng bền, mong [...]