THÔNG BÁO

THÔNG TIN NGÀY ƠN GỌI THÁNG 03/2023

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 03/2023 Ban ơn gọi Dòng [...]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 04/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG [...]

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 03/2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 03/2021 +++ Dòng Nam [...]

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 01/2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 01/2021 +++ Dòng Nam [...]

6 Comments

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 12/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 12-2020 +++ Dòng Nam [...]

Tin Vui Về Lễ Khấn Trọng Thể Của Tỉnh Dòng Cát Minh Têrêxa Philippin – Việt Nam

+++ Nhờ hồng ân Thiên Chúa qua sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria [...]

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 11/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 11/2020 +++ Dòng Nam [...]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI – KHÓA 2020-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI +++ Dòng Nam Cát Minh Têrêxa (OCD) xin mời các [...]