Giáo hội Việt Nam

Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh thường trú đầu tiên tại Việt Nam

PHỎNG VẤN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC MAREK ZALEWSKI – ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH THƯỜNG TRÚ [...]

Ủy ban Giáo dục Công giáo – Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng xuân Giáp Thìn

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ [...]

Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh Ngoại Ngữ 2024

  HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM The Catholic Institute of Viet Nam 25 Đường [...]

Chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam

CHÀO ĐÓN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC MAREK ZALEWSKI – ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ CỦA TOÀ [...]

Học viện Công Giáo: Tuyển sinh Cử nhân Thần học và Cao học Thần học

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM   The Catholic Institute of Viet Nam 25 Đường [...]

Phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Tàpao

PHIÊN KHAI MẠC CUỘC ĐIỀU TRA PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO ĐỨC CHA [...]

Đi tìm ngày sinh của Đức cha Pierre Lambert de la Motte

ĐI TÌM NGÀY SINH CỦA ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE (Nhân kỷ niệm [...]

Tọa đàm tìm hiểu việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận

TỌA ĐÀM TÌM HIỂU VIỆC MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO ĐỨC [...]

Trực tiếp Nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de La Motte lúc 06g30 ngày 13.01.2024

TRỰC TIẾP NGHI THỨC MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VA PHONG THÁNH CHO ĐỨC CHA [...]

Thánh lễ Hành hương La Vang thứ Bảy đầu tháng 01.2024 và Nghi thức công bố Văn bằng phong tước Đức Ông

THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG LA VANG THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 01.2024 VÀ NGHI THỨC CÔNG [...]